Hội thi điều hành đội ngũ mừng kỷ niệm 5 năm thành lập công ty

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Bảo Vệ Chuyên Nghiệp Hưng Cát Lợi là một trong các công ty hàng đầu chuyên cung cấp vệ sỹ và thiết bị an ninh, đã và đang bố trí lực lượng bảo vệ suốt ngày và đêm cho nhiều doanh nghiệp,công ty,tổ chức. Kỷ niệm 5 năm thành lập công ty Bảo vệ Hưng Cát Lợi được xem là một mốc son đáng nhớ đánh dấu một chặng đường dài phát triển với vô vàn thành tựu và bước tiến đáng ghi nhớ .

Mừng kỷ niệm 5 năm thành lập công ty đã tổ chức hội thị điều hành đội ngũ cho tập thể cán bộ nhân viên . Cuộc thi thu hút nhiều cán bộ nhân viên tham gia. Đây là một sân chơi hữu ích, nâng cao trình độ nghiệp vụ và trí tuệ cho nhân viên đồng thời cũng là dịp để cho các nhân có dịp làm quen, tìm hiểu nhau, trao đổi giao lưu tăng cường tinh thần đoàn kết trong nội bộ của công ty.