Trang chủ Dịch vụ Sơ đồ tổ chức Công Ty Bảo Vệ Hưng Cát Lợi
Sơ đồ tổ chức Công Ty Bảo Vệ Hưng Cát Lợi

* Thành phần Ban Lãnh Đạo:

+ Ông.Trần Tấn Lợi – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

 

+ Ông. Trần Văn Hải – Phó Tổng Giám đốc Công ty

 

 

 

Tin tức sự kiện
Dịch vụ nóng

Khách hàng - đối tác

Hotline: 0916 273 272 - Mr.Lợi