Trang chủ Dịch vụ Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ
Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ

Tập đoàn dịch vụ bảo vệ hàng đầu Nhật Bản Alsok đã hỗ trợ Công ty Bảo Vệ Hưng Cát Lợi  trong đào tạo nâng cao nghiệp vụ cho vệ sĩ, cung cấp trang thiết bị, kỹ thuật trong lĩnh vực chuyên môn, đồng thời tư vấn cho các doanh nghiệp nhật tại Việt Nam lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo vệ. Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp:

 

Tập huấn võ thuật tại Nhật Bản

dao tao3 Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ

 

Nghiệp vụ vận chuyển tiền

dao tao5 Chuyên gia Nhật Bản huấn luyện nghiệp vụ

 

Tin tức sự kiện
Dịch vụ nóng

Khách hàng - đối tác

Hotline: 0916 273 272 - Mr.Lợi