Trang chủ Tuyển dụng
Tuyển dụng gấp , gấp
CTY CỔ PHẦN DV BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP HƯNG CÁT LỢI    T ... add
Tuyển 500 nhân viên bảo vệ sự kiện tết Dương lịch 2017
THÔNG BÁO   Tuyển dụng 500 nhân viên bảo vệ sự kiện tết dư ... add
TUYỂN DỤNG THƯỜNG XUYÊN BẢO VỆ
Tp. Hồ Chí Minh, ngày  05  tháng 01 năm 2017 THÔ ... add
Tuyển dụng nhân viên bảo vệ sự kiện tháng 1/2017
THÔNG BÁO Tuyển dụng nhân viên bảo vệ trực tết ĐINH DẬU – ... add
TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TRƯỞNG
Do nhu cầu mở rộng hoạt động dịch vụ kinh doanh, Công ty Bảo vệ Chuyên Ng ... add
Tuyển dụng và đào tạo bảo vệ chuyên nghiệp
Các bạn nam thanh niên tuổi đời từ 22 – 35 tuổi, tốt nghiệp cao đẳng &n ... add
Tin tức sự kiện
Dịch vụ nóng

Khách hàng - đối tác

Hotline: 0916 273 272 - Mr.Lợi